Psykoterapi

Psykoterapins uppgift är göra förändring möjlig.
.

Handledning

Verksamhetens kvalité är beroende av förmågan att leva sig in i en annan människas situation.
.

Traumabehandling

EMDR är en psykoterapeutisk metod för att behandla traumatiska minnen som kombinerar verksamma element från flera psykologiska skolor.
.

Parsamtal

Möjlighet att undersöka och bättre förstå relationer.
.