Välkommen till Reala Psykoterapi & Handledning AB

slider3
slider2

Psykoterapi

Psykoterapins uppgift är göra förändring möjlig.

Handledning

1

Verksamhetens kvalité är beroende av förmågan att leva sig in i en annan människas situation.

Traumabehandling

4

EMDR är en psykoterapeutisk metod för att behandla traumatiska minnen som kombinerar verksamma element från flera psykologiska skolor.

Parsamtal

2

Möjlighet att undersöka och bättre förstå relationer.