Traumabehandling

EMDR är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

 

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

 

Även om traumat kanske ägde rum för många månader sedan eller t.o.m. många år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s.k. posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

 

Reijo Alhonen leg. psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi.

Reala Psykoterapi & Handledning AB

 

Kungsgatan 91
903 30 Umeå

 

Tlf.: 0702926875
reala@live.se