Psykoterapi

ATT GÖRA FÖRÄNDRING MÖJLIG

Psykoterapins uppgift är göra förändring möjlig. Man kan öppna sig för förändringsmöjligheter genom att, tillsammans med terapeuten, undersöka sig själv. Detta för att försöka förstå varför upplevelser uppfattas som besvärande eller begränsande, av individen själv eller omgivningen.

 

Psykoterapi sker inom en trygg psykoterapeutisk ram baserad på psykologiska teorier och metoder, avsedd att bearbeta tankar, känslor och relationer. Psykoterapins uppdrag är också att guida individen, att se vad som kunde vara annorlunda och hur en förändring kan bli möjlig.

 

Vanligen möter du din psykoterapeut regelbundet, 45 min, en gång i veckan. Du väljer själv det som tas upp. Viktiga villkor för en psykoterapi är, att den terapeutiska relationen utvecklas genom ett förtroendefullt samarbete och att samtalet är fredat.

 

Reijo Alhonen leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi.

Reala Psykoterapi & Handledning AB

 

Kungsgatan 91
903 30 Umeå

 

Tlf.: 0702926875
reala@live.se