Handledning

INDIVIDUELLT ELLER I GRUPP

Handledning är en framkomlig och grundläggande del i professionellt arbete där samverkan mellan människor befinner sig i fokus. Verksamhetens kvalité är beroende av förmågan att leva sig in i en annan människas situation. Viktigt blir då att yrkesutövaren kan se sin egen påverkan och funktion i möten med andra.

 

Det kan röra återkommande svåra situationer i arbetet samt hitta gräns mot det privata. Handledning hjälper även den enskilde yrkesutövaren att upprätthålla och utveckla sin yrkesidentitet och sin yrkesmässiga kompetens. Vidare att komma i kontakt med egna tillgångar och begränsningar samt motverka stagnation. Handledning kan ha olika inriktningar.

 

Reijo Alhonen leg. psykolog leg. psykoterapeut, auktoriserad handledare och lärare i psykoterapi.

Reala Psykoterapi & Handledning AB

 

Kungsgatan 91
903 30 Umeå

 

Tlf.: 0702926875
reala@live.se